طراحی فروشگاه نان فانتزی

نان یکی از قدیمیترین غذاها و در سراسر جهان به عنوان یک غذای اصلی محسوب می شود.به خاطر اهمیت زیاد این ماده غذایی جایگاه نخستین را در هرم غذائی دارد.نان انواع بسیار مختلفی دارد که بسته به آداب و رسوم ملل و اقوام مختلف و شرایط آب و هوایی متفاوت شکل گرفته اند.5 نوع نان سنتی در ایران تولید می شود اما امروزه به دلیل کیفیت پایین این نانها مردم به سمت استفاده از نان فانتزی کشیده شده اند.در واقع پخت آسان،مصرف صحیح و بدون ضایعات و بهداشتی بودن نیز از عوامل مهم دیگری است که مردم رابه طرف استفاده از نانهای فانتزی سوق داده است.فروشگاههای عرضه نان فانتزی با ایجاد دکورهای زیبا برای فروشگاههای خود سعی در ترغیب بیشتر مردم به سمت استفاده از نانهای فانتزی دارند.