طراحی فست فود و رستوران

رستورانها چه سنتی و چه مدرن امروزه از استقبال زیادی از سمت مردم برخوردارند. فارغ از کیفیت غذای ارائه شده در رستورانها و فست فود ها که از عوامل مهم در انتخاب آنها توسط افراد به حساب می آید، نظم چیدمان، یکپارچگی، تعریف فضاهای مختلف، عناصر گرافیکی، بهداشت فضا، پرسنل مجرب و صد البته دکوراسیون داخلی و تجهیزات بکار رفته در آنها دیگر معیارها در انتخاب افراد می باشند.