میز صندوق ساده
_

میز صندوق اکسپرس

_

میز صندوق های اکسپرس جز مدلهای ساده صندوق های فروشگاهی می باشند. برخی از مدلها دارای قسمت بار ریز کالا می بوده و در ابعاد مختلف قابل تولید هستند. تمامی مدلها قابلیت قرار گیری صندوق پول و اسکنر را به صورت سفارشی دارا می باشند.سینی محل قرار گیری اجناس از جنس استیل و بدنه از ورق آهن ساخته شده است.