یخچال و فریزر فروشگاهی
_

یخچال و فریزر فروشگاهی

_

محصولات گروه آرلو

در زمینه یخچال و فریزر فروشگاهی در 5 بخش قابل معرفی هستند.یخچالهای ایستاده روباز پرده هوا، در ابعاد و رنگهای متنوع برای کاربریهای گوناگون.یخچالهای ویترینی درمدلهای شیشه خم و شیشه تخت با طراحی لوکس برای ارائه محصولات ویژه.انواع فریزرهای خوابیده، دربدار و ترکیبی برای نگهداری محصولات منجمد.راه اندازی سیستم برودت از طریق نصب سیستم موتور خانه مرکزی ویژه ی هایپرمارکتها، سوپر مارکتها و فروشگاههای زنجیره ای.یخچالهای ایستاده روباز، یخچالهای ویترینی و فریزرهای دربدار موتور سرخود برای فروشگاه هایی با محدویت فضا.ساخت سردخانه در دونوع زیر صفر و بالای صفر به صورت ثابت و متحرک