فریزر پرده هوا فروشگاهی
_

فریزر فروشگاهی

_

فریزرهای فروشگاهی جزء بهترین محصولات برای نگهداری محصولات منجمد می باشد. این محصول بیشترین فضای ممکن برای نگهداری مواد غذایی، بهترین طراحی برای نمایش کالا و راحت ترین دسترسی به محصولات منجمد را در بر دارد. سیستم سرمایشی در این محصولات از نوع چرخشی یا پرده هوا می باشد که از طریق سیستم موتور خانه مرکزی یا موتور سرخود تامین می شود.کابینها در این محصول امکان اتصال به یکدیگر و تشکیل لاینهای بلندتری را در فروشگاهها امکان پذیر می سازد.